Spillover effect, positive emotions and savouring processes: US and British Airbnb guests' perspective

Erose Sthapit, Peter Björk, Jano Jiménez-Barreto, Matthew J. Stone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spillover effect, positive emotions and savouring processes: US and British Airbnb guests' perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology