Startups versus incumbents in ‘green’ industry transformations: A comparative study of business model archetypes in the electrical power sector

Maximilian Palmié, Jonas Boehm, Jonas Friedrich, Vinit Parida*, Joakim Wincent, Jonas Kahlert, Oliver Gassman, David Sjödin

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Startups versus incumbents in ‘green’ industry transformations: A comparative study of business model archetypes in the electrical power sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi