State Ownership and Corruption

Steve Billon, Robert Gillanders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”State Ownership and Corruption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance