Statistical Analyses of Monozygotic and Dizygotic Twinning Rates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statistical Analyses of Monozygotic and Dizygotic Twinning Rates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry