Stochastic internal rate of return on investments in sustainable assets generating carbon credits

Dileep G. Dhavale*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stochastic internal rate of return on investments in sustainable assets generating carbon credits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap