Strategic adoption of logistics and supply chain management

Edward Sweeney, David B. Grant, John Mangan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic adoption of logistics and supply chain management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science