Strategic brand management: Archetypes for managing brands through paradoxes

Claes Högström, Anders Gustafsson, Bård Tronvoll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic brand management: Archetypes for managing brands through paradoxes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology