Strategic concepts as micro-level tools in strategic sensemaking

Kari Jalonen*, Henri Schildt, Eero Vaara

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic concepts as micro-level tools in strategic sensemaking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi