Strategic ethnography 2.0: Four Methods for Advancing Strategy Process and Practice Research

Mikko Vesa, Eero Vaara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic ethnography 2.0: Four Methods for Advancing Strategy Process and Practice Research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap