Strategic short-termism: Implications for the management and acquisition of customer relationships

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategic short-termism: Implications for the management and acquisition of customer relationships”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi