Strategizing with organizational videoblogs: sensegiving, self-branding or spectacle?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategizing with organizational videoblogs: sensegiving, self-branding or spectacle?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences