Strategizing with organizational videoblogs: sensegiving, self-branding or spectacle?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategizing with organizational videoblogs: sensegiving, self-branding or spectacle?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi