Strong Boards and Risk-taking in Islamic Banks

Sabur Mollah*, Michael Skully, Eva Liljeblom

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Strong Boards and Risk-taking in Islamic Banks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi