Struggling with social capital: Pakistani women micro entrepreneurs’ challenges in acquiring resources

Marta Lindvert, Pankaj C. Patel, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

79 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Struggling with social capital: Pakistani women micro entrepreneurs’ challenges in acquiring resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Social Sciences