Sufficiency transitions: A review of consumption changes for environmental sustainability

Maria Sandberg*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sufficiency transitions: A review of consumption changes for environmental sustainability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Social Sciences

Computer Science