Sufficiency transitions: A review of consumption changes for environmental sustainability

Maria Sandberg*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sufficiency transitions: A review of consumption changes for environmental sustainability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap