Supply Chain Strategies for Quality Inspection under a Customer Return Policy: A Game Theoretical Approach

Vijay Kumar, Daniel Ekwall, Lichuan Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Supply Chain Strategies for Quality Inspection under a Customer Return Policy: A Game Theoretical Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap