Supply chain sustainability: learning from the COVID-19 pandemic

Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

58 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Supply chain sustainability: learning from the COVID-19 pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap