Sustainable competitive advantage and profitability persistence: Sources versus outcomes for assessing advantage

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustainable competitive advantage and profitability persistence: Sources versus outcomes for assessing advantage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi