Sustainable transport fleet appraisal using a hybrid multi-objective decision making approach

Chunguang Bai*, Behnam Fahimnia, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustainable transport fleet appraisal using a hybrid multi-objective decision making approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi