Talk less and listen more? The effectiveness of social media talking and listening tactics on export performance

Magnus Hultman, Abbie Iverson, Pejvak Oghazi*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Talk less and listen more? The effectiveness of social media talking and listening tactics on export performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology