Talking the walk: the deflation response to legitimacy challenges

Glen Whelan, Frank G.A. de Bakker, Frank den Hond, Judy N. Muthuri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Talking the walk: the deflation response to legitimacy challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Physics