Task equivocality and process modularity in R&D offshore collaboration projects

Pankaj C. Patel, Vinit Parida, Jayanth Jayaram, Pejvak Oghazi*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Task equivocality and process modularity in R&D offshore collaboration projects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi