Tax-induced fiscal year extension and earnings management

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Sökresultat