Tax payment default prediction using genetic algorithm-based variable selection

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tax payment default prediction using genetic algorithm-based variable selection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance