Team diversity and its management in a co-design team

Jakob Trischler, Per Kristensson, Don Scott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Team diversity and its management in a co-design team”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science