Team diversity and its management in a co-design team

Jakob Trischler, Per Kristensson, Don Scott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Team diversity and its management in a co-design team”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap