Technologies in service communication: looking forward

Dominik Mahr*, Jisu Huh

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Technologies in service communication: looking forward”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance