Temporal, seasonal and regional differences in births and deaths in Åland (Finland)

Aldur W Eriksson, Johan Fellman, Lynn Jorde, Kari Pitkänen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Sökresultat