Temporal variation in rates of multiple maternities in Denmark, 1850-2012

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temporal variation in rates of multiple maternities in Denmark, 1850-2012”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics