Temporary and persistent overweight and long-term labor market outcomes

Liisa T. Laine*, Ari Hyytinen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Temporary and persistent overweight and long-term labor market outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance