Tensions in digital servitization through a paradox lens

Zsófia Tóth, Alexey Sklyar*, Christian Kowalkowski, David Sörhammar, Bård Tronvoll, Oliver Wirths

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tensions in digital servitization through a paradox lens”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science