The Avatar's new clothes: Understanding why players purchase non-functional items in free-to-play games

Ben Marder, David Gattig, Emily Collins, Leyland Pitt*, Jan Kietzmann, Antonia Erz

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Avatar's new clothes: Understanding why players purchase non-functional items in free-to-play games”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Neuroscience