The Cross-cultural Variation of the Effects of Transformational Leadership Behaviors on Followers’ Organizational Identification: The Case of Idealized Influence and Individualized Consideration in Finland and Russia

Alexei Koveshnikov, Mats Ehrnrooth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Cross-cultural Variation of the Effects of Transformational Leadership Behaviors on Followers’ Organizational Identification: The Case of Idealized Influence and Individualized Consideration in Finland and Russia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi