The demand for voluntary audit in micro-companies: Evidence from Finland

Hannu Ojala, Jill Collis, Juha Kinnunen, Lasse Niemi, Pontus Troberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The demand for voluntary audit in micro-companies: Evidence from Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi