The dualistic regulatory effect of passion on the relationship between fear of failure and negative affect: Insights from facial expression analysis

Silvia Stroe*, Charlotta Sirén, Dean Shepherd, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The dualistic regulatory effect of passion on the relationship between fear of failure and negative affect: Insights from facial expression analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology