The effect of experiential learning on subsidiary knowledge and performance

Waheed Akbar Bhatti*, Jorma Larimo, Dafnis N. Coudounaris

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of experiential learning on subsidiary knowledge and performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences