The effect of physical activity on long-term income

Ari Hyytinen*, Jukka Lahtonen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”The effect of physical activity on long-term income”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap