The effects of workplace bullying on witnesses: violation of the psychological contract as an explanatory mechanism?

Denise Salin, Guy Notelaers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The effects of workplace bullying on witnesses: violation of the psychological contract as an explanatory mechanism?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap