The evolution of humanitarian logistics as a discipline through a crystal ball

Nezih Altay, Gyöngyi Kovacs*, Karen Spens

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The evolution of humanitarian logistics as a discipline through a crystal ball”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences