The evolution of humanitarian logistics as a discipline through a crystal ball

Nezih Altay, Gyöngyi Kovacs*, Karen Spens

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Sökresultat