The Financial cost of rivalry: A tale of two South Asian neighbours

Sheraz Ahmed, Mujahid Hussain

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Financial cost of rivalry: A tale of two South Asian neighbours”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi