The Fishing President: Ritual in constructing leadership mythology

Tuomas Kuronen, Jouni Virtaharju

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Fishing President: Ritual in constructing leadership mythology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology