The formation and interplay of social capital in crowdfunded social ventures

Othmar M. Lehner*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

86 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The formation and interplay of social capital in crowdfunded social ventures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Engineering

Economics, Econometrics and Finance