The gaslighting of authentic leadership 2.0

Mats Alvesson, Katja Einola*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The gaslighting of authentic leadership 2.0”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology