The happy virtual agent and its impact on the human customer in the service encounter

Magnus Söderlund*, Eeva-Liisa Oikarinen, Teck Ming Tan

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The happy virtual agent and its impact on the human customer in the service encounter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi