The "heart" of entrepreneurship: The impact of entrepreneurial action on health and health on entrepreneurial action

Dean A. Shepherd, Holger Patzelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The "heart" of entrepreneurship: The impact of entrepreneurial action on health and health on entrepreneurial action”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap