The impact of brand communities on public and private brand loyalty: A field study in professional sports

Mark Mills, Pejvak Oghazi*, Magnus Hultman, Aristeidis Theotokis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of brand communities on public and private brand loyalty: A field study in professional sports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance