The impact of cruise ship dinescape on travellers’ behaviour

Peter Björk, Hannele Kauppinen-Räisänen, Erose Sthapit*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of cruise ship dinescape on travellers’ behaviour”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology