The impact of principles-based vs rules-based accounting standards on reporting quality and earnings management

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of principles-based vs rules-based accounting standards on reporting quality and earnings management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi