The impact of shareholder involvement in the nomination process on board diversity

Laura Arranz Aperte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of shareholder involvement in the nomination process on board diversity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance