The influence of sunlight on taxi driver productivity

Pankaj C. Patel*, Srikant Devaraj, Narda R. Quigley, Pejvak Oghazi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of sunlight on taxi driver productivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi