The Instrumentalization of CSR by Rent-Seeking Governments: Lessons From Tanzania

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Instrumentalization of CSR by Rent-Seeking Governments: Lessons From Tanzania”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences